نمایش فهرست نمایندگی های مجاز فروش و خدمان پس از فروش شرکت کاچیران در ذیل داده میشود
استان مورد نظر خود را انتخاب کنید
نام استان:
تاج زاده
خدمات

 • تاج زاده
 • آدرس: قم ، سي متري كيوانفر (شهيد حسني) نبش پاساژ تنديس آقاي تاج زاده |
 • تلفن فروش: 025-33606776
 • تلفن خدمات پس از فروش: 025-36611443
مجید
فروش و خدمات

 • ایزدپناه
 • آدرس: بانه ، خيابان شهدا، جنب پاساژ خدرى، كوچه خضرى، چرخ خياطى مجيد | 9188755209
 • تلفن فروش: 087-34223653
رشیدی
فروش و خدمات

 • صدیق رشیدی
 • آدرس: سقز ، بازار بالا، سراى اتّحاد، فروشگاه رشيدى | 9183742501
 • تلفن فروش: 087-36222882
 • تلفن خدمات پس از فروش: 087-36222983
سنندج 1
فروش و خدمات

 • مرادیانی
 • آدرس: سنندج ، بازار آصف، آقاى حسن مراديانى | 9181718413
 • تلفن فروش: 087-33236471
 • تلفن خدمات پس از فروش: 087-33236691
سنندج 2
فروش و خدمات

 • گودرز پیله وزی
 • آدرس: سنندج ، خيابان پاسداران، سراى ندا، پلاك 1 | 9183711862
 • تلفن فروش: 087-33240062
 • تلفن خدمات پس از فروش: 087-33231583
 • نمابر: 087-33711862
کیوان
خدمات

 • شاهدوست
 • آدرس: بانه ، خيابان امام، پايين‌تر از آموزش و پرورش، فروشگاه و تعميرگاه ، چرخ خياطى كيوان | 9183753095
 • تلفن فروش: 087-34268496
کوچکی
خدمات

 • سیروس کوچکی
 • آدرس: بیجار ، خيابان توحيد، پاساژ رحيمى، آقاى سيروس كوچكى | 9183701490
 • تلفن فروش: 087-38226824
اسمعیلی
خدمات

 • محمد اسمعیلی
 • آدرس: دیواندره ، خيابان امام خمينى، پاساژ جهانى، فروشگاه محمد اسمعيلى | 9187853346
 • تلفن فروش:
زارعی
خدمات

 • شهلا زارعی
 • آدرس: سنندج ، شهرك بهاران، ناحيه 19/4 ، بلوار 29 اسفند، خيابان اول، روبروى پارك جنگلى | 9184189497
 • تلفن فروش: 087-33714470
طالبانی
خدمات

 • خداکرم طالبانی
 • آدرس: مریوان ، خيابان‌جمهورى‌اسلامى، پاساژ23تير، طبقه‌دوم | 9188744116
 • تلفن فروش: 087-34523947
خراسانی نژاد
فروش و خدمات

 • عباس خراسانی نژاد
 • آدرس: بم ، میدان امام خمینی- فروشگاه حمزه خراسانی نژاد- | 9133441328-09360104246
 • تلفن فروش: 034-44214146
نبوی زاده
فروش و خدمات

 • محمد نبوی زاده
 • آدرس: رفسنجان ، خيابان شهيد ارجمندي،(بازار قديم) آقاى نبوى‌زاده | 9131915886
 • تلفن فروش: 034-34265550
 • نمابر: 034-34265212
امیری
فروش و خدمات

 • مصطفی امیری
 • آدرس: زرند ، خيابان شهيد باهنر، پلاك 79، ساختمان كاچيران | 9133402420
 • تلفن فروش: 034-33430286
نجمی نژاد
فروش و خدمات

 • نجمی نژاد
 • آدرس: سیرجان ، بلوار سيد جمال‌الدين، نبش خيابان هجرت، پلاك 81 | 9131404701
 • تلفن فروش: 034-42301788
احمدی
فروش و خدمات

 • احمدی
 • آدرس: شهر بابک ، خيابان خامنه‌اى، روبروى بانك ملى سفلى، فروشگاه احمدى | 9131935722
 • تلفن فروش: 034-34121077
حلاوتی
فروش و خدمات

 • حلاوتی
 • آدرس: کرمان ، چهارراه كاظمى، نمايشگاه دنياى چرخ خياطى | 9131414145
 • تلفن فروش: 034-32222599
 • تلفن خدمات پس از فروش: 034-32265656
حمزه نژاد
خدمات

 • حسین حمزه نژاد
 • آدرس: بافت ، خيابان مفتح، فروشگاه چرخ خياطى حمزه‌نژاد | 9133454414
 • تلفن فروش: 034-42423754
صدیق پور
خدمات

 • مسعود صدیق پور
 • آدرس: جیرفت ، خ ابوذر جنوبی ، فروشگاه چرخ خیاطی مسعود صدیق پور |
 • تلفن فروش: 034-43213620
پیمان
خدمات

 • علیمحمدی
 • آدرس: رفسنجان ، خيابان شهيد بهشتى، فروشگاه پيمان | 9133930834
 • تلفن فروش: 034-34262483
 • تلفن خدمات پس از فروش: 034-34263958
اوحدی
خدمات

 • اوحدی
 • آدرس: رفسنجان ، خيابان شهدا، چهارراه طلاب خانه، اول خيابان معلم | 9131914637
 • تلفن فروش: 034-34262803